Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Le passé - a múlt idő - a 3 leggyakrabban használt múltidő !

2010.08.29

A francia beszélt nyelvben négy múlt időt különböztetünk meg. A passé récent-t, a passé composé-t, az imparfait-t és előidejűség kifejezésére a plus-que parfait-t – illetve még a nagyon ritkán használt passé surcomposé-t. Az írott nyelvben használunk további két múlt időt: a passé simple-t és a passé antérieur-t, de e két utóbbi igeidő nem kerül tárgyalásra.

I. LE PASSÉ RÉCENT

Képzése:
venir de ragozott jelen idejű alakja + főnévi igenév
- Je viens de boir.
- Tu viens de manger.
- Il/elle/on vient d'arriver.
- Nous venons de finir.
- Vous venez d' achéter.
- Ils/elles viennent de manger.

Használata:
- A passé récent -t a jelent közvetlenül megelőző múltbeli események kifejezésére használjuk.
- Je viens d’arriver. - Épp most érkeztem meg.

II. LE PASSÉ COMPOSÉ

Képzése:
- avoir / être segédige ragozott jelen idejű alakja + az ige participe passé-ja /múlt idejű melléknévi igenév/
Hier, j’ai acheté une voiture. - Tegnap vettem egy autót.
Elle est allée en France. - Elment Franciaországba.

- passé composé être segédigével ragozódik a következõ igék esetében:
aller / venir / arriver / rester / partir / monter / descendre / passer / revenir / repartir / ressortir / remonter /
entrer / sortir / naître /mourir / décéder / devenir / rentrer / renaître retourner / tomber / intervenir / parvenir / provenir + visszaható igék

- passé composé avoir segédigével ragozódik az összes többi ige esetén. Vigyázat! Minden tárgyas ige avoir-ral ragozódik, így a monter = felvisz, a descendre= lehoz, a rentrer = behoz, sortir = kivisz, passer = tölt, retourner = kifordít valamint tomber = kiüt igék ebben a jelentésükben szintén avoir-ral ragozódnak.

• A múlt idejű melléknévi igenév (participe passé) képzése:

- er végû igék> szabályos: er-t levágjuk + é végzõdés > J’ai mangé. - Ettem.


 
Néhány rendhagyó ige :

étre-été, avoir-eu, faire-fait, prendre-pris, dire-dit, pouvoir-pu, savoir-su, vouloir-voulu, ouvrir-ouvert, lire-lu, voir-vu, boire-bu, croire-cru, courir-couru, devoir-du^, mettre-mis, connai^tre-connu, falloir( il faut )-il a fallu, nai^tre-né, mouroir-mort

Egyeztetési szabályok:
1. Az être segédigével ragozott igék múlt idejű melléknévi igenevet számban és esetben egyeztetjük az alannyal ! (De a visszaható igéket csak akkor, ha a mondat alanya egyben a mondat tárgya is. Marie s’est lavée. = Marie megmosakodott. De! Marie s’est lavé les mains. = Marie megmosta a kezét!)
Elles sont allées en France. - Elmentek Franciaországba.

2. Ha a tárgy megelőzi a passé composé-ba tett igét (akár avoir-ral, akár être-rel ragozzuk), a múlt idejű melléknévi igenevet egyeztetjük nemben és számban a tárggyal.
Voilà les robes que j’ai achetées hier. - Itt vannak azok a ruhák, amelyeket tegnap vettem.

Használata:
A passé composé kifejezhet:
- előidejűséget a jelenhez képest.
Quand il a fini son travail, il rentre chez lui. - Amikor befejezte a munkáját, hazamegy.

- múltban történt eseményt vagy egymást követő eseményeket.
Le président du Conseil a démissionné.

! Fontos megjegyezni, hogy a passé composé önmagában nem fejez ki folyamatos vagy ismétlődő cselekvést, de használata mégsem zárja ki sem a tartósságot, sem az ismétlődést, amennyiben határozó segítségével megjelöljük, hogy meddig tart a cselekvés vagy hányszor ismétlődik.
Paul est resté pendant deux heures. - Pál 2 órán át maradt.
Il a ouvert la porte plusieurs fois. - Többször kinyitotta az ajtót.

III. L’IMPARFAIT

Képzése:
Az ige jelen idejû T/1 alakjának végzõdését (-ons) levágva kapott igetõ + az alábbi végződések:
- ais
- ais
- ait
- ions
- iez
- aient
parler > nous parl-ons > je parlais/tu parlais/il parlait/nous parlions/vous parliez/ils parlaient

Használata:
- A passé composéval szemben (elbeszélés fõbb eseményeihez képest) állapot, háttér leírására, illetve magyarázatra használjuk:
Il pleuvait. J’avais froid. Pour se réchauffer j’ai mis un pull. - Esett az esõ. Fáztam. Felvettem egy pulóvert, hogy felmelegedjem.
Pendant que tu dormais, quelqu’un a sonné. - Miközben aludtál, valaki csöngetett.
Elle s’est couchée parce qu’elle était très fatiguée. - Lefeküdt aludni, mert nagyon fáradt volt.
- Múltban zajló esemény, folyamat (melynek eleje és vége nincs pontosan meghatározva) leírására:
Quand j’étais jeune, je faisais du piano. - Amikor fiatal voltam, zongoráztam.
(Ha az idõtartamot határozó jelöli > passé composé
Pendant deux ans, j’ai fait du piano. Két évig zongoráztam.
J’ai vécu en Hongrie de 1980 à 1990. - 1980-tól 1990-ig éltem Magyarországon.)
- Emlékek leírására :
Quand j’étais jeune, j’avais un petit chat mignon. - Amikor fiatal voltam, volt egy édes kiscicám.
- Szokás, ismétlõdés kifejezése:
Le matin, je me réveillais à 7 heures. Reggel rendszerint 7 órakor ébredtem.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.